Quartet
Foto© Kristin Lidell

Med ett melodiskt, rytmiskt men också påfallande öppet spel
- baserade på Darelid´s originalkompositioner -
förmedlar gruppen sin musik med ett direkt tilltal.
Här finns både uttryck och innerlighet, var och en av musikerna ges gott om
plats att formulera sig, men även tillfälle att få något sagt!
Kanske något av en bristvara i dagens allt intensivare musikutbud.